Contacte:

Si voleu contactar amb nosaltres, només heu d'enviar un correu a una de les adreces següents: - mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com

               - dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com

També podeu parlar amb els tutors dels vostres fills o les vostres filles i ens faran arribar el vostre dubte.